INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

25 maja 2018 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII edycji konkursu oraz rozdanie nagród XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY.

W Regionie Siedleckim w konkursie udział wzięło 4856 uczniów. W uroczystości wzięli udział szkolni koordynatorzy konkursu wraz z laureatami oraz uczniami, którzy uzyskali wynik bardzo dobry. Wśród finalistów mamy aż 5 laureatów konkursu, 51 uczniów z wynikiem bardzo dobrym oraz 475 wyróżnionych.
Uroczystą galę zorganizowało wspólnie SCDiDN w Siedlcach z udziałem WNŚ UPH w Siedlcach, a odbyła się we właściwym do tego miejscu tj. auli Instytutu Matematyki i Fizyki WNŚ, UPH w Siedlcach, auli imienia Prof. Lesława Szczerby, wybitnego matematyka oraz wieloletniego Rektora UPH w Siedlcach. Spotkanie rozpoczęła dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Następnie głos zabrał dr Mirosław Szaban - prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Spotkanie uświetnił występ Agnieszki Skup – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz Chóru CANZONA Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego. Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprezentowało ciekawy, odnoszący się do praktyki wykład „CIĄG FIBONACCIEGO", po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom.
Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym roku.

Dorota Saj – regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY,  doradca metodyczny ds. matematyki SCDiDN w Siedlcach,
Mirosław Szaban - prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych

Więcej informacji oraz fotogalerię można zobaczyć: http://www.scdidn.siedlce.pl/aktualnosci/450/szczegoly.htm


Znajdź nas na Facebook

Logo Facebook

Dlaczego warto studiować matematykę?

dlaczego warto studiowac

Połączenie solidnego wykształcenia matematycznego ze specjalizacją w kierunku finansów lub analizy danych daje rzetelne podstawy ludziom pragnącym pracować w różnego rodzaju instytucjach finansowych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, a także ośrodkach badania opinii publicznej. 

Na studiach pierwszego stopnia proponowane są trzy specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka w finansach i ekonomii, statystyczna analiza danych.

W programie studiów licencjackich znajdują się 3-tygodniowe praktyki zawodowe, co pozwala na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi matematycznych w zagadnieniach finansowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych i społecznych oraz w nawiązaniu kontaktów zawodowych.
Umiejętność zastosowania teoretycznej wiedzy matematycznej w praktyce zwiększa możliwości na rynku pracy.

Na dwuletnich studiach drugiego stopnia proponowane są trzy specjalności: analityka danych, matematyka finansowa, matematyka stosowana.

Absolwenci kierunku matematyka są chętnie zatrudniani i stają się szybko cenionymi pracownikami branży finansowej.
Poszukiwani są również pracownicy gromadzący i analizujący dane, w celu opracowania, czy też udoskonalenia planów i strategii firm.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku matematyka są również przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Kontakt

kontakt

Instytut Matematyki

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 11 03

e-mail: imif@uph.edu.pl