INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane na Wydziale Nauk Ścisłych:

"Staż - najlepszy start!"

POWER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

             3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wartość: 1 881 483,27 zł

Planowany termin realizacji: 2016-05-01 - 2018-01-31

Witryna: http://www.sns.wns.uph.edu.pl/

Projekt skierowany do studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (kierunku chemia, matematyka i informatyka).

Cel główny projektu, to nabycie przez studentów/tki Wydziału Nauk Ścisłych w latach 2016 -2018 kompetencji
niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację 3-miesięcznych staży (płatnych dla studenta/tki) w firmach/instytucjach
o profilu zgodnym z profilem kształcenia.

Ośrodek Kultury Matematycznej UPH w Siedlcach zorganizował kolejną 55 Szkołę Matematyki Poglądowej, tym razem pt. „Co pieniądz robi z nami i co my robimy z pieniądzem”. Szkoła odbyła się w dniach 27-31 stycznia 2017 roku w Woli Duckiej koło Otwocka.

Grono specjalistów praktyków i teoretyków z dziedziny maro i mikroekonomii, aktuariatu, banków i giełdy oraz hazardu przybliżyło osiemdziesięcioosobowej grupie uczestników
zagadnienia ze świata pieniądza.

Mówiono m.in. na temat:

  • Dlaczego do finansów nie wystarczą proste rachunki, a jest potrzebna matematyka finansowa?
  • Dlaczego Nash dostał Nagrodę Nobla z ekonomii?
  • O antykapitalistycznej mentalności ludzi wykształconych (Mises, Hayek i inni)
  • Prawdziwa elektroniczna gotówka, czyli o zapomnianym protokole Brandsa.

Prelegentami byli m.in.:

  • Andrzej Topiński (były wiceprezes Związku Banków Polskich, były prezes PKO BP),
  • Wiesław Thor (członek Rady Nadzorczej mBanku),
  • Włodzimierz Waluś (Dyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych w mBanku),
  • Tomasz Rolski (współautor „Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie” – pozycji obowiązkowej przy przygotowywaniu się do zawodu aktuariusza, specjalista w zakresie procesów stochastycznych i teorii ryzyka),
  • Mariusz Skałba (wielokrotny członek Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, specjalizuje się w teorii liczb oraz ubezpieczeniach i matematyce ubezpieczeniowej).
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wydarzenia.


Znajdź nas na Facebook

Logo Facebook

Dlaczego warto studiować matematykę?

dlaczego warto studiowac

Połączenie solidnego wykształcenia matematycznego ze specjalizacją w kierunku finansów lub analizy danych daje rzetelne podstawy ludziom pragnącym pracować w różnego rodzaju instytucjach finansowych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, a także ośrodkach badania opinii publicznej. 

Na studiach pierwszego stopnia proponowane są trzy specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka w finansach i ekonomii, statystyczna analiza danych.

W programie studiów licencjackich znajdują się 3-tygodniowe praktyki zawodowe, co pozwala na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi matematycznych w zagadnieniach finansowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych i społecznych oraz w nawiązaniu kontaktów zawodowych.
Umiejętność zastosowania teoretycznej wiedzy matematycznej w praktyce zwiększa możliwości na rynku pracy.

Na dwuletnich studiach drugiego stopnia proponowane są trzy specjalności: analityka danych, matematyka finansowa, matematyka stosowana.

Absolwenci kierunku matematyka są chętnie zatrudniani i stają się szybko cenionymi pracownikami branży finansowej.
Poszukiwani są również pracownicy gromadzący i analizujący dane, w celu opracowania, czy też udoskonalenia planów i strategii firm.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku matematyka są również przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Kontakt

kontakt

Instytut Matematyki

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 11 03

e-mail: imif@uph.edu.pl