INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Regulamin studiów obowiązujący od 24 kwietnia 2019 r. określa:

§ 22
  1. Zaliczenie modułu przedmiotowego następuje na podstawie weryfikacji wszystkich efektów uczenia się wskazanych dla niego w sylabusie.
  2. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się określone są w sylabusie modułu przedmiotowego.

 

Sylabusy na rok akdemicki 2022/2023
Matematyka, studia I stopnia: Plik PDF (dostępny cyfrowo)
semestr 1  plik pdf
semestr 2 plik pdf
semestr 3 plik pdf
semestr 4 plik pdf
semestr 5 plik pdf
semestr 6 plik pdf

 

Do odczytania dokumentów PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.