INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku MATEMATYKA w semetrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 

3 - letnie studia stacjonarne I stopnia
RocznikPlik PDFWersja dostępna cyfrowo
I rok Plik  PDF Plik DOC
II rok Plik  PDF Plik DOC
III rok Plik  PDF Plik DOC

 

 

Do odczytania dokumentu PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC  zapisane są w formacie Microsoft Word.