INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

 

Studia stacjonarne I stopnia
KierunekPlik PDF 
Matematyka I, II rok Plik PDF
Matematyka I, II rok - wersja dostępna cyfrowo (.pdf) Plik PDF
Matematyka III rok plik pdf
Matematyka III rok - wersja dostępna cyfrowo (.pdf) plik pdf

 

Studia stacjonarne II stopnia
KierunekPlik PDF 
Matematyka I, II rok plik pdf
Matematyka I, II rok - wersja dostępna cyfrowo (.pdf) plik pdf

 

Do odczytania dokumentu PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.