INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

 

Studia stacjonarne I stopnia
KierunekPlik PDF 
Matematyka Plik PDF
Matematyka - wersja dostępna cyfrowo (.pdf) Plik PDF

 

Studia stacjonarne II stopnia
KierunekPlik PDF 
Matematyka plik pdf
Matematyka - wersja dostępna cyfrowo (.pdf) plik pdf

 

Studia stacjonarne I stopnia
KierunekPlik PDF 
Analiza danych plik pdf
Analiza danych - wersja dostępna cyfrowo (.pdf) plik pdf

 

Do odczytania dokumentu PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.