INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab. Agnieszka Gil-Świderska - przewodnicząca

dr hab. Lidia Obojska - zastępca przewodniczącej

prof. dr hab. Vasile Glavan - członek

dr hab. Andrzej Walendziak - członek

dr Beata Medak - członek, sekretarz

dr Renata Modzelewska-Łagodzin - członek

dr Agnieszka Prusińska - członek

dr Marek Siłuszyk - członek

student Dawid Wołosowicz - członek