INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok 2021

DECYZJA Nr 1/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie powołania koordynatora ds. kryterium II ewaluacji działalności naukowej Instytutu Matematyki

DECYZJA Nr 2/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Instytutu Matematyki

Rok 2020

DECYZJA Nr 1/2020 z dnia 12 listpada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Matematyki

DECYZJA Nr 2/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów w Instytucie Matematyki

DECYZJA Nr 3/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania instytutowego koordynatora Programu Erasmus+

DECYZJA Nr 4/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania koordynatora ds. mediów społecznościowych Instytutu Matematyki