INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Studia II stopnia na kierunku matematyka to studia 2-letnie, a uzyskiwany tytuł - magister.

Studia te obejmują kształcenie w zakresie analizy matematycznej, analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej, logiki matematycznej, teorii liczb kryptografią, topologii, równań różniczkowych cząstkowych, procesów stochastycznych, podstaw analizy danych w R oraz pakietów użytkowych (Mathematica, Statistica).

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

  • analityka danych,
  • matematyka stosowana,
  • matematyka finansowa.

Charakterystyka specjalności

Absolwent specjalności analityka danych nabędzie umiejętności konstruowania dowodów matematycznych, redagowania treści matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych czy społecznych.
Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, średnich i dużych zakładach produkcyjnych.

Absolwent specjalności matematyka stosowana nabędzie umiejętności konstruowania dowodów matematycznych, redagowania treści matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu wielorakich problemów matematycznych i zagadnień z zastosowań matematyki oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, handlowych, ośrodkach obliczeniowych i urzędach statystycznych.

Absolwent specjalności matematyka finansowa nabędzie umiejętności konstruowania dowodów matematycznych, redagowania treści matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych, zarządzania finansami, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu wielorakich problemów matematycznych i zagadnień z zastosowań matematyki oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwenci tych studiów są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych tj. w bankach, na giełdach, w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych i handlowych.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku matematyka są również przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.