INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie przedstawiające wręczenie medalu dla dr A.Prusińskiej

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina, 24 listopada br. wręczył Pracownikom Uniwersytetu odznaczenia oraz medale: Złoty Krzyż Zasług, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

W gronie 32 Uhonorowanych znalazło się trzech Pracowników naszego Instytutu: Pani dr Agnieszka Prusińska i Pan dr Marek Siłuszyk odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Pani dr hab. Agnieszka Gil-Świderska odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Zdjęcie przedstawiające wręczenie medalu dla dr hab. A.Gil-Świderskiej

Zdjęcie przedstawiające wręczenie medalu dla dr M.Siłuszyka

Tekst: dr hab.Agnieszka Gil-Świderska, prof. uczelni