INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie dr hab. Agnieszki Gil-Świderskiej w trakcie wykładu

W dniach 21-23 października 2021r. odbywał się Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. Studenci i Pracownicy Instytutu Matematyki również dołożyli swoje cegiełki do Festiwalowego programu.

W czwartek miały miejsce warsztaty "Przegląd rozkładów występujących w ubezpieczeniach" prowadzone przez Panią dr Agnieszkę Siłuszyk, a w piątek warsztaty "Fizyka eksperymentalna – pokazy doświadczeń", prowadzone przez Pana dr Marka Siłuszyka i studentów z Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF oraz wykład "Pogoda kosmiczna, dlaczego ma dla nas znaczenie?" wygłoszony przez Panią dr hab. Agnieszkę Gil-Świderską, prof. uczelni.

 

Zdjcie przedstawiające studentki w trakcie warsztatów

 

Zdjcie z warsztatów

Wszystkim Prowadzącym i Uczestnikom serdecznie dziękujemy!

 

Tekst: dr hab.Agnieszka Gil-Świderska, prof. uczelni
Zdjęcia: dr Marek Siłuszyk