INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

obrazek przedstawiający analityka danych przy pracy

Od roku akademickiego 2021/2022 wprowadzamy do oferty studiów nową specjalność na kierunku matematyka, studia II stopnia - analitykę danych.

Absolwenci tej specjalności nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych czy społecznych.
Absolwenci tych studiów będą przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, średnich i dużych zakładach produkcyjnych.

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA KIERUNKU MATEMATYKA!!!