INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

plakat Szkoły Matematyki Pogladowej

W dniach 19-20 lutego 2021 r. odbyła się nietypowa, bo wirtualna Szkoła Matematyki Poglądowej o nazwie "Wyjątki i szczególne przypadki" zorganizowana przez Ośrodek Kultury Matematycznej. W ośmiu wykładach wzięło udział około osiemdziesięciu uczestników z całej Polski.

Wykłady dotyczyły różnych działów matematyki i jej zastosowań. W trakcie trwania Szkoły zaplanowane były również konkursy, w programie umieszczone pod hasłami "Ognisko" i "Luźne poranne zajęcia manualne". Ten ostatni konkurs polegał na skonstruowaniu skomplikowanego wielościanu z patyczków higienicznych.

Kolejna edycja Szkoły planowana jest również w takiej wirtualnej formie i odbędzie się, tradycyjnie, w sierpniu.

Wszystkie informacje i ogłoszenia związane ze Szkołami Matematyki Poglądowej można znaleźć na stronie: www.smp.uph.edu.pl.