INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, jak co roku wręczono nagrody ZŁOTEGO JACKA. Nagrody te przyznaje Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Regionalne i stowarzyszenie „Brama”.

zdjęcie przedstawiajce osoby nagrodzone

Laureaci tegorocznej nagrody to:
prof. Janina Gardzińska, językoznawca z UPH – nagroda za działalność naukową,
Wojciech Ciekot, muzyk i nauczyciel – nagroda za osiągnięcia artystyczne,
Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego
oraz pracownik naszego Instytutu dr Marek Siłuszyk – nagroda za działalność popularyzatorską

Przedstawiona laudacja dr Marka Siłuszyka zawierała wiele jego dokonań na przestrzeni ostatnich 20 lat pracy na naszej Uczelni.

 

Serdecznie gratulujemy Panu doktorowi i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym oraz popularyzatorskim.