INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dnia 4 grudnia 2018 roku w Instytucie Matematyki i Fizyki odbył się II Turniej Matematyczny „MateMaxus. Imprezę swoim patronatem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Powiatu Siedleckiego i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.  Głównymi organizatorami i pomysłodawcami Turnieju są Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama  Mickiewicza w Siedlcach oraz Instytut Matematyki i Fizyki UPH w Siedlcach. Tegoroczna edycja odbywała się w 4 grupach wiekowych tj. klasy IV, V, VII i VIII. Zespoły reprezentujące poszczególne szkoły były trzy osobowe, wyłonione wcześniej w wewnętrznych eliminacjach w poszczególnych szkołach podstawowych. Na turniej przybyło 111 „uczniów-rycerzy”. Rywalizacja uczniów odbyła się  w systemie pucharowym. Wspólnie rozwiązywali kolejne zadania, które pomogły rycerzowi Matemaxusowi II dotrzeć do skarbu.
W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 10, SP 11, SP 12 i SP Iganie.

Zwycięzcy turnieju zostaną ogłoszeni dopiero na spotkaniu podsumowującym tj. 11.12.2018 r.

Zadania na Turniej przygotowała komisja konkursowa w składzie: dr Marek Siłuszyk (UPH), mgr Agnieszka Protasiuk (SP4),
mgr Katarzyna Karpiarz (SP4), która również przeprowadziła turniej.
Turniej został otwarty przez panią prodziekan dr Danutę Kroczewską, która powitała uczestników i życzyła im zdrowej rywalizacji.

Podsumowanie Turnieju, na którym zostaną przedstawione ostateczne wyniki, wręczone dyplomy, statuetki odbędzie się również we wtorek 11 grudnia o godzinie 11.00 w Auli 303 w Instytucie Matematyki i Fizyki, ul 3 Maja 54.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to spotkanie – w programie są przygotowane ciekawe niespodzianki.

Tekst: dr Marek Siłuszyk, Foto: Piotr Uziak