INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”

40% najlepszych studentów III roku matematyki, studiów I stopnia będzie objętych projektem (projekt dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018), w ramach, którego będą realizowane bezpłatne, certyfikowane szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne kursy, m.in.:

  • kurs maklera giełdowego (certyfikat ukończenia kursu otwiera drogę do egzaminu maklerskiego),
  • kurs dla samodzielnych księgowych, bilansistów (certyfikowany) – specjalistów ds. rachunkowości,
  • komunikacja, autoprezentacja, asertywność oraz umiejętności przydatne na rynku pracy, związane z pomyślnym przejściem przez procedurę kwalifikacyjną w poszukiwaniu pracy,
  • budowanie zespołów, w tym poznanie metod efektywnej komunikacji w zespole
    i rozwiązywania konfliktów, budowanie odpowiedzialności, zaangażowania, wsparcia
    i sposobów motywowania do realizacji powierzonych zadań.

W ramach projektu przewidziane są płatne staże w branżowych firmach (1500zł/m-c) oraz wyjazdy studyjne do znanych polskich firm i zakładów pracy.