INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Nowa specjalność na kierunku matematyka (studia I stopnia)

 

Skanowanie rynku przy wykorzystaniu najnowszych technik matematycznych i informatycznych w oparciu o analizę danych eksperymentalnych jest przyszłością.

Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie gromadzenia i analizy danych, w celu opracowania czy też udoskonalenia planów i strategii firm.

Od pracowników zaangażowanych w analizę danych przyszli pracodawcy wymagają przede wszystkim wysokich umiejętności matematycznych, a także zdolności analitycznego i logicznego myślenia. Najważniejszym zadaniem poszukiwanego pracownika jest, na podstawie analizy danych statystycznych, ocena szans i zagrożeń wynikających z podjęcia planowanych działań (zarządzanie ryzykiem).

Absolwenci specjalności STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH będą przygotowani do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, zakładach produkcyjnych, a także ośrodkach badania opinii publicznej jako analityk danych, statystyk, projektant baz danych, ekspert ds. eksploracji danych, analityk biznesowy.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły na:

http://www.imif.uph.edu.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna