INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane na Wydziale Nauk Ścisłych:

"Staż - najlepszy start!"

POWER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

             3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wartość: 1 881 483,27 zł

Planowany termin realizacji: 2016-05-01 - 2018-01-31

Witryna: http://www.sns.wns.uph.edu.pl/

Projekt skierowany do studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (kierunku chemia, matematyka i informatyka).

Cel główny projektu, to nabycie przez studentów/tki Wydziału Nauk Ścisłych w latach 2016 -2018 kompetencji
niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację 3-miesięcznych staży (płatnych dla studenta/tki) w firmach/instytucjach
o profilu zgodnym z profilem kształcenia.