INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ośrodek Kultury Matematycznej UPH w Siedlcach zorganizował kolejną 55 Szkołę Matematyki Poglądowej, tym razem pt. „Co pieniądz robi z nami i co my robimy z pieniądzem”. Szkoła odbyła się w dniach 27-31 stycznia 2017 roku w Woli Duckiej koło Otwocka.

Grono specjalistów praktyków i teoretyków z dziedziny maro i mikroekonomii, aktuariatu, banków i giełdy oraz hazardu przybliżyło osiemdziesięcioosobowej grupie uczestników
zagadnienia ze świata pieniądza.

Mówiono m.in. na temat:

  • Dlaczego do finansów nie wystarczą proste rachunki, a jest potrzebna matematyka finansowa?
  • Dlaczego Nash dostał Nagrodę Nobla z ekonomii?
  • O antykapitalistycznej mentalności ludzi wykształconych (Mises, Hayek i inni)
  • Prawdziwa elektroniczna gotówka, czyli o zapomnianym protokole Brandsa.

Prelegentami byli m.in.:

  • Andrzej Topiński (były wiceprezes Związku Banków Polskich, były prezes PKO BP),
  • Wiesław Thor (członek Rady Nadzorczej mBanku),
  • Włodzimierz Waluś (Dyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych w mBanku),
  • Tomasz Rolski (współautor „Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie” – pozycji obowiązkowej przy przygotowywaniu się do zawodu aktuariusza, specjalista w zakresie procesów stochastycznych i teorii ryzyka),
  • Mariusz Skałba (wielokrotny członek Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, specjalizuje się w teorii liczb oraz ubezpieczeniach i matematyce ubezpieczeniowej).
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wydarzenia.