INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W sobotę 26.11.2016 studenci z Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF poprowadzili zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Były to zajęcia pt. "W świecie geometrii". Mali uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego przeżyli przygodę matematyczną, którą zapamiętają na długo. 

Zajęcia odbyły się w się w sali Rady Wydziału Nauk Ścisłych. Członkowie GRAFu pod czujnym okiem dr Agnieszki Prusińskiej opiekowali się dwoma grupami dzieci:
godz. 9.00 - 10.00 - studenci grupa I (6-7 latki)
godz. 10.30 - 11.30 - razem studenci grupa II (8-9 latki) i grupa III (10-11 latki).

W części teoretycznej mali studenci wysłuchali prezentacji na temat figur płaskich, m.in. kwadratu, trójkąta, pięciokąta, oraz figur przestrzennych, m.in. czworościanu, sześcianu. Następnie na podstawie tych informacji wypełnili karty pracy dostosowane do wieku dziecki. W dalszej części zajęć mali studenci pod kierunkiem prowadzących składali własne, wcześniej omówione figury ze słomek do napojów. Ostatnim punktem zajęć była zabawa klockami REKO - specjalnie przystosowanymi do składania figur przestrzennych.

Nad formułą zajęć pracowały: Paulina Czubaj, Martyna Sieczkiewicz, Anna Zabłocka. Opieka merytoryczna: dr Agnieszka Prusińska. Zajęcia prowadzili: dr Agnieszka Prusińska, Michał Kański, Anna Lisowiec, Marcin Miazio, Martyna Sieczkiewicz, Anna Zabłocka.