INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Międzynarodowa konferencja CASTR'15

 

W dniach 18-20.10.2015 w Instytucie Matematyki i Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych odbędzie się dziewiąta konferencja poświęcona zastosowaniom programów komputerowych w nauczaniu i w badaniach naukowych, The 9th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR'2015).

Programy komputerowe, takie jak Mathematica, MatLAB, Maple i inne, w dobie wysoko rozwinietej technologii informatycznej umożliwiają zarówno programowanie i wykonywanie szybkich obliczeń numerycznych z dowolną dokładnością, jak również realizację efektownych wizualizacji. W konsekwencji, programy te są szeroko stosowane w różnych dziedzinach nauki i technologii oraz odgrywają ważną rolę w edukacji.

Celem warsztatów jest zebranie specjalistów wykorzystosujących w badaniach lub nauczaniu szerokie możliwości wymienionych środowisk, przedstawienie najnowszych osiągnięć w różnych dziedzinach oraz wymiana doświadczeń będąca okazją do nawiązania współpracy.

Link do strony konferencji: http://www.castr.uph.edu.pl/